ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek letölthető változat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Alemona Hungary Kft (továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Vállalkozó”) és a szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban: „Megrendelő”) közötti szerződés általános feltételeit, az Üzemeltető által működtetett https://alemonae.com/ oldalon („Weboldal”) keresztül értékesített szolgáltatások megrendelésével kapcsolatban.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi annak a workshopokra vonatkozó képzési szerződésnek, amely a Weboldalon beküldött ajánlat és annak Üzemeltető általi elfogadásával jön létre a Vállalkozó és a Megrendelő között. Workshopokon való részvétel esetén kizárólag elektronikus formában kerül sor szerződéskötésre, így a Vállalkozó, és a Megrendelő között online képzési szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a vállalkozási szerződésnek, amely a Weboldalon található ajánlatkérő űrlap segítségével megrendelt munka- és tűzvédelmi szolgáltatások esetében a Vállalkozó és a Megrendelő között jön létre azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a felnőttképzési szerződésnek, amely a Vállalkozó, és a Megrendelő között jön létre OKJ képzések esetén azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén a felnőttképzési szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

A mindenkor hatályos ÁSZF az Üzemeltető weboldalán megtekinthető a https://alemonae.com/ oldalon.

 1. Üzemeltetői adatok, információk

 

1.1.       Általános adatok

Cégnév: Alemona Hungary Kft.

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.

Cégjegyzékszáma: 13-09-160658

Adószáma: 23482151-2-13.

E-mail címe: office@alemonae.hu

Telefonos elérhetőség: +36 27 637 530

1.2.       Tárhely Vállalkozó

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Gaál József út 24.

E-mail: info@tarhelypark.hu

 1. A weboldalon kínált szolgáltatások

 

2.1.       Az Üzemeltető által nyújtott minden szolgáltatás, illetve képzés („Szolgáltatás”) és azok részletes leírása a Weboldalon az egyes szolgáltatások adatlapján található.

2.2.       A munka- és tűzvédelmi szolgáltatások vonatkozásában a Megrendelő a Weboldalon keresztül kizárólag ajánlatot tud kérni, megrendelése kizárólag ajánlattételre való felhívásnak minősül a Vállalkozó felé. Az ajánlatkérést követően a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az ajánlat megadásához szükséges információk begyűjtése, konzultációs időpont megbeszélése érdekében, és ezt követően küld ajánlatot a Megrendelő részére, melyet a Megrendelő elfogadhat (részletesen 5. pont). Online szerződéskötésre kizárólag workshopok esetén kerül sor.

2.3.       OKJ képzések esetén a Megrendelő a Weboldalon keresztül kizárólag a Jelentkezési lapot tudja letölteni. A jelentkezés, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésének feltételeit a 4. pont tartalmazza.

 1. A workshopra jelentkezés menete és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

 

3.1.       A jelentkezés leadása:

 1. A Megrendelő a Képzések menüpont alatt kiválasztja a workshopot, amin részt kíván venni.
 2. A jelentkezés elküldéséhez megadnia szükséges a kapcsolattartói, illetve a számlázási adatokat, azaz a számlázási nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, cég esetén adószámot, továbbá kiválasztja a fizetés módját: bankkártyás fizetés vagy átutalás.
 3. Az adatok megadását követően a Megrendelő a „Jelentkezem” gombra kattintva tudja elküldeni a jelentkezését. A jelentkezés elküldését követően a Megrendelő kizárólag a Vállalkozóval történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a jelentkezés adatait az office@alemona.hu címen.
 4. A jelentkezés feltétele, hogy a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, továbbá lehetősége van hozzájárulni a hírlevél küldéséhez.
 5. Amennyiben bankkártyás fizetést választotta, a Jelentkezés gombot követően a Weboldal átirányítja a Paypal/Barion fizetési felületére, ahol a bankkártya adatainak megadásával teljesítheti a fizetési tranzakciót.

Megrendelő felelős az általa a jelentkezés során megadott adatok (ideértve a személyes adatok, számlázási adatok, email cím, telefonszám) pontosságáért és a valósággal történő egyezőségéért.

A workshopra vonatkozó jelentkezés elküldésével a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet bankkártyával vagy átutalással köteles teljesíteni. A jelentkezés kizárólag abban az esetben érvényes, ha a képzés ellenértéke a Vállalkozó számláján jóváírásra kerül.

3.2.       A jelentkezés feldolgozása a Vállalkozó által bankkártyás fizetési mód választása esetén:

 1. A jelentkezés elküldését követően a Vállalkozás a Megrendelő által megadott e-mail címre azonnal automatikus visszaigazolást küld arról, hogy a jelentkezés a rendszerébe beérkezett. Az automatikus e-mail a jelentkezés részleteit, a képzés típusát, helyszínét, dátumát, árát is tartalmazza. Ez az e-mail nem jelenti a jelentkezés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a jelentkezés beérkezett a Megrendelőhöz. Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.
 2. Ezt követi a jelentkezések feldolgozása, melynek keretében a Vállalkozó e-mailben visszaigazolja a jelentkezést, továbbá a sikeres fizetést, és elküldi a képzés díjáról kiállított számlát. A jelentkezés feldolgozására, és visszaigazolására a jelentkezést, és fizetést követő két munkanapon belül kerül sor. A jelentkezés, és a sikeres fizetés visszaigazolásával a szerződés létrejött.
 3. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a megrendelés elküldését követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot a Vállalkozóval a megadott elérhetőségeken.
 4. Amennyiben a jelentkezést követően bármely okból sikertelen a bankkártyás fizetés, a Megrendelő átutalással teljesítheti a fizetést, a 3.3. alpont szerint.

3.3.       A jelentkezés feldolgozása a Vállalkozó által átutalásos fizetési mód választása esetén:

 1. A jelentkezés elküldését követően a Vállalkozás a Megrendelő által megadott e-mail címre azonnal automatikus visszaigazolást küld arról, hogy a jelentkezés a rendszerébe beérkezett. Az automatikus e-mail a jelentkezés részleteit, a képzés típusát, helyszínét, dátumát, árat is tartalmazza. Ez az e-mail nem jelenti a jelentkezés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a jelentkezés beérkezett a Megrendelőhöz. Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.
 2. Ezt követi a jelentkezések feldolgozása, melynek keretében a Vállalkozó e-mailben visszaigazolja a jelentkezést, és megküldi a Megrendelő részére a fizetendő összeget, a fizetési határidőt, a Vállalkozó bankszámlaszámát, valamint a díjbekérőt. A jelentkezés feldolgozására a jelentkezést követő két munkanapon belül kerül sor. A jelentkezés visszaigazolásával a szerződés létrejött.
 3. A Megrendelő a képzés díját a visszaigazolástól számított 8 napos fizetési határidőben teljesítheti. Amennyiben a képzés díja a Vállalkozó bankszámlaszámán jóváírásra került, a Vállalkozó a sikeres fizetést visszaigazolja, és megküldi a képzés díjáról kiállított számlát.
 4. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a jelentkezést, illetve átutalást követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást a jelentkezésről, fizetésről, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot a Vállalkozóval a megadott elérhetőségeken.

3.4.       Árak, fizetési feltételek, a fizetés módja, számlázás

 1. A képzésekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az ÁFÁ-t. A képzések adatlapján feltüntetett árak a jelentkezés idején érvényesek. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a képzést hibás áron szolgáltani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat a megrendeléstől. Vállalkozó jogosult az árakat egyoldalúan módosítani.
 1. A workshop szolgáltatások díja bankkártyával vagy előre utalással teljesíthetők. Bankkártyás fizetés esetén a Vállalkozó a visszaigazolással együtt megküldi a képzés díjáról a teljesítést nem igénylő számlát. Átutalással történő fizetés esetén a Vállalkozó a visszaigazolással együtt küldi meg a számlát a Megrendelőnek, melyet a számlában szereplő 8 napos határidőben tud kiegyenlíteni. Amennyiben a számla kiegyenlítésére határidőben nem kerül sor a Vállalkozó a szerződéstől elállhat.

3.5.       Lemondási feltételek, változtatás joga

 

A workshop díjának kiegyenlítését követően a workshopon való részvételt legkésőbb annak időpontját megelőző 3 nappal mondhatja le, kizárólag írásban a kepzes@alemonae.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. A workshop díja lemondás esetén nem kerül visszatérítésre, hanem a Megrendelő a workshop időpontját követő fél éven belül részt vehet egy másik workshop alkalmon a Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a Megrendelő a workshop időpontját megelőző 3 napon belül mondja le a részvételt, a Vállalkozó nem köteles részvételi lehetőséget biztosítani másik workshop alkalmon, és a workshop díja sem kerül visszatérítésre.

Ezen rendelkezések nem vonatkoznak arra az esetre, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a jogszabályban biztosított elállási/felmondási jogát gyakorolja. Ennek szabályait a 7. pont tartalmazza.

Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a minimális létszámot, az oktató betegsége, akadályoztatása, vagy az oktatás helyszínén felmerülő egyéb technikai akadályok esetén a Vállalkozó jogosult minimum a képzés előtt két nappal megváltoztatni a képzés helyszínét, időpontját, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címen tájékoztatja a Megrendelőket.

 1. OKJ képzésre jelentkezés menete és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

4.1.       A jelentkezés leadása:

 1. A Megrendelő a Képzések menüpont Technikus képzés alpont alatt tudja letölteni a jelentkezési lapot.
 2. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva személyesen behozza a Vállalkozó székhelyére, vagy e-mailben (kepzes@alemonae.com), illetve postai úton küldi meg a Vállalkozó részére. A jelentkezés feltétele, hogy a Megrendelő a Jelentkezési lap aláírásával elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

4.2.       A jelentkezés feldolgozása, felnőttképzési szerződés megkötése

 1. Amennyiben a jelentkezési lapot a Megrendelő személyesen hozta el a Vállalkozó székhelyén található ügyfélszolgálatra, a helyszínen sor kerül a felnőttképzési szerződés megkötésére. A képzés díját a Megrendelő a helyszínen készpénzben is kiegyenlítheti.
 1. Amennyiben a jelentkezési lapot e-mailben (kepzes@alemonae.com), vagy postai úton juttatja el a Vállalkozó részére, a Vállakozó a jelentkezési lap átvételét követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a jelentkezést e-mailben, és postai úton elküldi a Megrendelőnek a felnőttképzési szerződést, melyet a Megrendelő kettő példányban aláírva, postai úton 3 napon belül köteles visszaküldeni a Vállalkozónak. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felnőttképzési szerződés kizárólag írásban köthető, a képzésen történő részvétel feltétele, hogy a felnőttképzési szerződést a Megrendelő a tanfolyamot megelőzően postai úton visszaküldje, valamint a képzés díját a felnőttképzési szerződésben, valamint a számlában szereplő 8 napos fizetési határidőben teljesítse a Vállalkozó felé.
 2. A Vállalkozó az általa is aláírt példányt postai úton küldi vissza, vagy az oktatás első napján adja át a Megrendelőnek.

4.3.       Árak, fizetési feltételek, a fizetés módja, számlázás

 1. Az OKJ képzésre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az ÁFÁ-t. A képzés adatlapján feltüntetett árak a jelentkezés idején érvényesek.
 1. Az OKJ képzés díja készpénzben a Vállalkozó székhelyén, vagy előre utalással teljesíthetők. Készpénzben történő fizetés esetén a Vállalkozó a helyszínen kiállítja, és adja át a számlát a Megrendelőnek. Átutalással történő fizetés esetén a Vállalkozó a felnőttképzési szerződés megküldésével együtt küldi meg a számlát a Megrendelőnek, melyet a számlában szereplő 8 napos határidőben tud kiegyenlíteni.

4.4.        Lemondási feltételek

 

Magánszemélyek esetén 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Megrendelőt bánatpénz fizetési kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül, amennyiben a képzést még a szerződés megkötésekor nem kezdte meg. Ezt követően a Megrendelőtől elállása esetén maximum a képzési díj összegének havi időarányos részével, de legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér húsz százalékával megegyező mértékű bánatpénz fizetésére kötelezheti a Vállalkozó.

 1. Ajánlatkérés menete és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

 

5.1.                 Ajánlatkérés menete:

 1. A Megrendelő az Ajánlataink menüpontban kiválasztja a szolgáltatást, melyre vonatkozóan ajánlatot kér.
 2. Ezt követően a kiválasztott szolgáltatás adatlapján található űrlap segítségével megadja az ajánlatkéréshez szükséges adatait, azaz a nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzenetet.
 3. Az „Ajánlatkérés” gombra kattintva elküldi az ajánlattételre vonatkozó kérését.
 4. Az ajánlatkérés feltétele, hogy a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, hozzájáruljon a megadott adatai kezeléséhez, továbbá lehetősége van hozzájárulni a hírlevél küldéséhez.

Megrendelő felelős az általa az ajánlatkérés során megadott adatok pontosságáért és a valósággal történő egyezőségéért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen adatokat helytelenül adta meg, és emiatt az ajánlat nem vagy hiányosan készíthető el, úgy a Vállalkozót ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.

5.2.                 Ajánlatkérés feldolgozása, ajánlat megküldése

 1. Az ajánlatkérés elküldését követően a Vállalkozó a Megrendelő által megadott e-mail címre azonnal, de legfeljebb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld arról, hogy az ajánlatkérés a rendszerébe beérkezett, továbbá ezen határidőn belül e-mailben, vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel személyes konzultációs időpont egyeztetése céljából.
 2. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatkérés elküldését követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, illetőleg nem veszi fel a kapcsolatot vele a Vállalkozó, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot a Vállalkozóval a megadott elérhetőségeken.
 3. A Vállalkozó a személyes konzultációt követő 5 munkanapon belül e-mailben írásbeli ajánlatot küld a Megrendelőnek az általa megadott e-mail címre. A Vállalkozó ajánlati kötöttségét az ajánlat kiküldését követő 30 napig tartja fenn.

5.3.                 Ajánlat elfogadása, szerződés létrejötte

A Megrendelőnek 30 nap áll rendelkezésére az ajánlat elfogadására. A Megrendelő az ajánlatot e-mailben fogadja el, majd ezt követően kötnek papíralapú szerződést is a Vállalkozóval. Az ajánlat elfogadásával egyidejűleg megadja a szerződésben rögzítendő adatokat.

5.4.                 Fizetési feltételek, és teljesítés (teljesítési módok, határidő)

 

A fizetési feltételeket, a teljesítés módját, határidejét részletesen a papíralapú szerződés tartalmazza.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásra vonatkozó tájékoztatást, a Megrendelők ezzel kapcsolatos jogait valamint a Vállalkozó kötelezettségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Vállalkozót az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában kötelező jótállás, vagy termékszavatosság nem terheli.

 1. Elállás/Felmondási jog

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Ha a Megrendelő fogyasztó, jogosult indokolás nélkül elállni az online megkötött szerződéstől, amennyiben a képzés/teljesítés még nem kezdődött meg (további tájékoztatás: ÁSZF 2.a. sz. melléklet) a jogszabályban meghatározott határidőben. Amennyiben a képzés, illetve teljesítés megkezdődött a Megrendelő a szerződést jogosult indokolás nélkül felmondani a jogszabályban meghatározott határidőben. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap.

Tájékoztatjuk, hogy az 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint az elállási/felmondási jog nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyanalkoholtartalmúital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) *- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az elállási jog/felmondási jog az Elállási/Felmondási nyilatkozattal (ÁSZF 2.b. sz. melléklet) vagy a Megrendelő egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.

Az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatát a Megrendelő írásban köteles a Vállalkozó részére megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére.

 • postai úton: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.
 • emailben: office@alemonae.com

Amennyiben a Megrendelő az elállási/felmondási nyilatkozatot a fenti email címre küldi meg, úgy a Vállalkozó az elállási/felmondási nyilatkozat megérkezését emailben igazolja vissza a Megrendelő részére.

Jogszerűen gyakorolt elállás esetében a Vállalkozó az elállást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen más visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Panaszok, jogorvoslat

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok Vállalkozónál, a panaszügyintézés menete

Elektronikus levelezési cím: office@alemonae.com

Postai úton: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.

Megrendelő mint fogyasztó a szerződés megkötésével, a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fent meghatározott elérhetőségeken. Vállalkozó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vállalkozó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Megrendelő a panaszt írásban jelentette be, úgy a Vállalkozó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

 1. Jogorvoslat

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő Megrendelő a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

http://bekeltet.hu/kerelem/

A további Békéltető testületek elérhetősége az ÁSZF 3. sz. mellékletében található.

Online vitarendezési platform

Amennyiben a Megrendelő panasszal kíván élni az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, úgy az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.

 1. Személyes adatok kezelése, hozzájárulás az adatkezeléshez

A Vállalkozó által kezelt személyes adatokkal összefüggő tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. ÁSZF módosítása

Vállalkozó jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a https://alemonae.com/ honlapon közzéteszik. Megrendelő a módosítás hatálybalépését követő újabb jelentkezés, ajánlatkérés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

 1. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 1. Mellékletek
 2. sz. melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
 3. a.sz.melléklet: Elállási/felmondási mintatájékoztató
 4. b.sz.melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta
 5. sz. melléklet: Békéltető Testületek elérhetősége

Hatály: 2018. május 25.