PROBLÉMA FELVETÉS

A vállalatok szerte a világon azzal szembesülnek, hogy működésükben katasztrófák és halálos balesetek következnek be, annak ellenére, hogy a baleseti mutatószámaik javulást mutatnak.
A mára már hagyományosnak mondható, a munkavállalóra fókuszáló taktikák és programok, de még a zéró baleset célkitűzések sem elég hatékonyak ahhoz, hogy a súlyosabb baleseteket hatékonyan megelőzhessék. A felszínre nem kerülő súlyos biztonsági kockázatok nem csupán személyhez, hanem sokkal inkább a szervezeti működéshez köthetők. A szervezetben rejlő hiányosságok sokkal nagyobb szerepet játszanak a súlyos balesetek bekövetkezésében, mint a kisebb baleseteknél.

EMBERI TÉNYEZŐK – KULTÚRA

Fukushima nukleáris katasztrófa
A Kurokawa jelentés a legnagyobb kritikával a „japán mentalitás”-t illette, mely szerint a katasztrófa gyakorlatilag kódolva volt.
A katasztrófa alapvető okai között a japán kultúra „kőbe vésett” szabályait is megtalálhatjuk, a reflex-szé vált engedelmességünket; továbbá azt, hogy nem merünk fellépni a tekintéllyel szemben. – állítja Kurokawa.

Forrás: https://u.osu.edu/engr2367nuclearpower/fukushima/

„Az eszköztárunk elemei közül azokat válasszuk, amelyek a problémák kijavításához szolgáltatnak információkat, ne a „kultúra” javítása legyen a fő cél.”

„A felmérést úgy kell elképzelnünk, hogy az abban segít majd, hogy milyen problémákat is fogunk tudni megszüntetni – a cél lebegjen a szemünk előtt a kezdetektől fogva.”**

KÖLCSÖNHATÁS A BIZTONSÁGI KULTÚRA

ÉS A BIZTONSÁG HÁROM ALAPPILLÉRE KÖZÖTT

Egy szervezet biztonsági kultúrájának első két pillérét a műszaki-biztonság fejlettségi szintje és a biztonsági irányítási rendszerének működése határozza meg. A hiányos műszaki biztonsági megoldások, valamint azok a szabályok és eljárások, melyeket nehézkes a gyakorlatban alkalmazni, azt az üzenetet közvetíthetik, hogy a szervezet nem gondolja komolyan a biztonságot és ezáltal a szervezet minden szintjén sérül az elköteleződés.
A biztonság fejlesztéséhez elengedhetetlen a harmadik pillér: az emberi- és szervezeti tényezők hatékony integrációja.
Az elérendő biztonsági kultúra a 3 alappillérnek az egységét jelenti: műszaki színvonal, biztonsági irányítási rendszer, valamint az emberi-, szervezeti tényezők.
A biztonsági kultúrát nem lehet anélkül fejleszteni, hogy a 3 alappillért ne tartanánk szem előtt.

Hasonlat: Ha a szervezeted biztonsági kultúrája a saját kulturáltságodat szimbolizálná, bevállalnád, hogy az nyilvános profilként jelenjen meg a közösségi médiában?”**

MIÉRT ÉRDEMES FELMÉRNI A KULTÚRÁT

FÓKUSZBAN AZ EMBEREK

Ahhoz, hogy egy biztonsági rendszer jól működjön, a szervezetben minden embernek felelősséget kell vállalnia a biztonságos környezet megteremtésében és fenntartásában. Ez valamennyi munkavállalóra igaz, beleértve az első számú vezetőt is. Ennek az egyik legfontosabb előnye, hogy a szervezet minden szintje érintetté és közreműködővé válik. A biztonság új korszakának beköszöntével a munkavállalók bevonása felértékelődik, amely által jobb szabályozások, gyakorlatok jelennek meg, javul a tervezés, fejlesztés, megvalósítás és a rendszer működtetése sem pusztán az auditoknak való megfelelésre korlátozódik. A felső vezetésnek is aktív szerepet kell játszania a pozitív kultúra megteremtésében és az ő hiteles kommunikációjuk kell annak meghatározásához, hogy kinek, mit és miért kell tenni. A döntéshozóknak aktívan részt kell venni a folyamatban és lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a biztonság integrálódjon az üzleti folyamatokba.

SZABÁLYOKON ALAPULÓ + KEZELT BIZTONSÁG

ALEMONA SZOLGÁLTATÁSOK

MEBIR/KIR kiépítés, EHS szempontú cégátvilágítás/Jogi Megfelelőség Auditálása, Folyamat- és Gépbiztonság

A VÉDELEM SZINTJEI

A munkavállalóknak érezniük kell, hogy a biztonságuk érdekében kifejtett erőfeszítések valódiak és életszerűek. Az üzleti hírnév megköveteli, hogy a cég erőfeszítéseket tegyen, az erőfeszítéseknek eredményeket kell hozniuk és ezen eredményeknek a munkaerő irányába is láthatóvá kell válniuk.Azzal, hogy a biztonságot úgy fejlesztjük, hogy közben nem esünk át a „ló” egyik oldalára sem, óriási lépést lehet tenni a munkavállalók megtartásáért.
Az Alemona segítségével cégének biztonsági kultúrájáról pontosabb diagnózist kaphat, mellyel valós problémákat tárhat fel. A megfelelő megoldásokat az Ön szervezetével együtt találjuk meg.

REFERENCIÁK

Az Alemona biztonsági kultúra koncepciót a szingapúri világkongresszuson mutattuk be.

Alemona biztonsági kultúra felmérést választották:

Felhasznált források:
*https://u.osu.edu/engr2367nuclearpower/fukushima/
**EFCOG Adapted from Schein, Organizational Culture and Leadership, 2004