2019.október 21-én elindítjuk Tűzvédelmi előadó képzésünket, jelentkezzen Ön is és végezze el 5 hónap alatt!

Jelentkezz most!

A képzési díj egy összegben: bruttó 160.000 Ft (ÁFA: 0%) Most 25.000 Ft kedvezménnyel, csak 135.000Ft!

Tájékoztató a képzésről és az ügyfélszolgálat elérhetőségéről

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:

Tűzvédelmi előadó OKJ 52 861 10, E-001748/2018/A002

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

FEOR száma: 3163, FEOR megnevezése: Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Tűzvédelmi előadó

Tűzbiztonsági előadó

Tűzmegelőzési előadó

Tűzrendész

Tűzvédelmi ügyintéző

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

Iskolai végzettség: Érettségi végzettség

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • speciális információkat gyűjteni
 • elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
 • tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
 • gyakorlatokat szervezni és értékelni
 • szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
 • ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
 • vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
 • kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
 • fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

A képzés modulja:

10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai

 

A képzés formája: önálló felkészüléssel kombinált csoportos képzés

A képzés óraszáma: 300 óra, melyből 200 óra hagyományos kontaktóra, 100 óra önálló felkészülés a képző intézmény által biztosított tanulócsomag alapján.

A képzés időtartama: várhatóan 5 hónap

Kezdés: 2019.10.21 hétfő

Befejezés: várhatóan 2020.március.

A képzés ütemezése:

Kontaktórák: hétfőnként 8.00-16.00,

Helyszín: 1066 Budapest, Jókai utca 22. fszt.

Fentiektől eltérően gyakorlat külső helyszínen: várhatóan 2020.02.24, Solymári Önkétes Tűzoltóság

A képzés pontos ütemtervéről képző intézmény írásban tájékoztatja a résztvevőket.

A megengedett hiányzás:

A képzési órák (kontaktórák és önálló felkészüléssel töltött órák összesen) 30 %-a.

Kontaktórák esetén a hiányzás a haladási napló alapján követendő. Az önálló felkészüléssel töltött órák esetén hiányzásnak tekintendő: résztvevő a meghatározott óraszámú adott képzési rész elsajátítására irányuló számonkérésen nem vett részt vagy teljesítménye: „Nem felelt meg”.

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára bocsátás feltételei, a szakvizsga szervezésének módja, formája:

A kontaktórákon:

Elméleti oktatás során folyamatosan szóbeli visszakérdezés.

Gyakorlati képzés során csoportos és önálló feladatmegoldás, oktatói visszacsatolás.

Szükség esetén (amennyiben az oktató úgy ítéli meg), alkalmanként írásbeli számonkérés is segítheti a résztvevők előrehaladását.

Az önálló felkészülés során:

Önellenőrző tesztek a biztosított tanulócsomagban, számonkérés a kontaktórákon.

A modulzáró vizsgára bocsátás feltétele:

Résztvevő nem lépte túl a megengedett hiányzást.

Modulzáró vizsga

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége A modulzáró vizsga időtartama
10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai szóbeli A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)

A modulzáró vizsgák ütemezése: A képzés zárásaként, kerül megszervezésre.

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

Megfelelt (a modulzáró vizsga eredményes): ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Nem felelt meg (sikertelen teljesítés): ha a modulhoz előírt feladat nem értékelhető legalább 51%-osra.

A sikertelen teljesítés következményei minden modul esetében:

Képző intézmény 10 napon belül egy alkalommal díjmentesen lehetőséget biztosít a résztvevő számára a modulzáró vizsga ismétlésére, illetve a teljesítésére, ha a résztvevő nem jelent meg az eredetileg kijelölt időpontban a modulzáró vizsgán.

Ismételt sikertelen teljesítés esetén, illetve ha ismét nem jelenik meg a résztvevő, képző intézmény nem biztosít további lehetőséget a modulzáró vizsga teljesítésére.

A komplex szakmai tűzvédelmi szakvizsgát szervező intézmény megnevezése: LEVRIK Knowledge Kft.

Finanszírozás:

A képzési díj egy összegben: bruttó 160.000 Ft (ÁFA: 0%) Most 25.000 Ft kedvezménnyel, csak 135.000Ft!

Fizetési ütemezés: megegyezés szerint – részletfizetési lehetőség magányszemélyek és cégek részére is.

Komplex szakmai vizsga díja: várhatóan bruttó 40.000 Ft (ÁFA: 0%)

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

Igazolás modulzáró vizsgáról, sikeres komplex szakmai szakvizsga esetén államilag elismert szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (Tűzvédelmi előadó OKJ 52 861 10)