EMELŐGÉP-ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉS

Partnerünk által meghirdetett képzésekre lehet kedvezményes áron nálunk jelentkezni!

Lehetőség van kihelyezett oktatásra, információt elérhetőségeinken kérhet!

Programkövetelmény azonosító száma: 10224001
INTÉZMÉNYÜNK FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: E/2020/000371
Partnerünk engedélyszáma: E/2020/000278
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:
1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 4
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint: 4

Munkaterület, munkakör rövid, jellemző leírása

A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása. Az emelőgép-ügyintéző gondoskodik:

 • a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartatásáról
 • az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;
 • az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról;
 • ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát;
 • oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajátításában;
 • szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teher függesztő eszközök használatba vételét,
 • vezeti és megőrizi az emelőgép, a teher függesztőeszköz előírt okmányait, dokumentációit;
 • az emelőgép kezelőknek biztosítja az emelőgép használati utasítását;
 • egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;
 • az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti, az e tárgyú
 • feljegyzéseket megőrzi;

Jelentkezés

A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva emailben kell eljuttatni hozzánk. Ezt követően feldolgozzuk a beékezett jelentkezést és felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel.

SIKERES jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése/elküldése és a képzési díj / vagy részletfizetés esetén az első részlet megfizetése!

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt a megrendelő cég, illetve – egyéni jelentkezés esetén – a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap. A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége

Tel: +36-30-962-4792
E-mail: kepzes@alemonae.com

Képzés szerkezete

Képzés díja: 150.000 Ft (A feltüntetett ár a képzés összes költségét tartalmazza.)

Képzés helyszínei: Partnerünk oktatási telephelyein

Budapest, Nagykáta, Kecskemét

Képzés formája: online / kontakt

Jelentkezési határidő: folyamatos (kérjen információt ügyfélszolgálatunktól)

Képzési napok: helyszínenként eltérő (kérjen információt ügyfélszolgálatunktól)

Időtartama: 160 óra / 3 hónap

(Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat. Előzetes tudásmérés alapján óralátogatás alól felmentés kérhető)

Tanúsítvány

A tananyagegységek elsajátítása után tanfolyamot záró vizsgán adnak számot a Képzésben résztvevők a tudásukról. Sikeres teljesítést követően TANÚSÍTVÁNYT kapnak, amely előfeltétele a vizsgára menetelnek!

Szakmai vizsga

Az akkreditált vizsgaközpontba tudnak a Képzésben résztvevők jelentkezni a szakmai vizsgára, melyhez a Partnerünk által kiadott TANÚSÍTVÁNY szükséges.

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI:

 • Érettségi bizonyítvány szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági: szükséges
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Az egészségügyi alkalmassági kiállítására jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

Emelőgépügyintéző képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a tanúsítvány megszerzése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki, ezt követően akkreditált vizsgaközpontban vizsgázhat a résztvevő.

Jelentkezzen, akár most azonnal!

Képzés helyszíne
Adatkezelési hozzájárulás *