FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység megnevezése A tevékenység meghatározása, célja Díja
Előzetes tudás mérése Az előzetes tudásmérés célja OKJ-s képzések („A” képzési kör) esetén a választott képzés bizonyos óráinak (képző intézmény által meghatározott képzési részeinek) látogatása alóli felmentés, mivel a résztvevő már rendelkezik a képzési program szerint elsajátítandó ismeretek, kompetenciák egy részével.

­   Képző intézménynek az előzetes tudásmérést támogatott OKJ-s képzések esetén kötelezően, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania.

Jogszabályi előírások:
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről:
2. §. 8. előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;
11. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a 10. §-ban foglalt feltételeken túl – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az engedély megadását követő működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
g) az előzetes tudásmérést az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania,
Ingyenes
Képzési, elhelyezkedési tanácsadás   Szóbeli konzultáció keretében a szolgáltatás az érdeklődő számára meghatározza azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési formákat vagy képzési programokat az intézmény képzési kínálatából, amelyek elvégzése elősegítheti az érdeklődő karriercéljainak megvalósítását. Ingyenes