MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ KÉPZÉSONLINE OKTATÁS

190 000Ft helyett

178 000Ft
Egyösszegű tandíj befizetése esetén 5% kedvezményt adunk, így a képzés díja 169.100 Ft lesz!

Képzés azonosító: 10224002

Következő képzés kezdési időpontja: 2022.10.14
Várható befejezés: 2023.április

Online képzés, 2 alkalom kontaktórás nap és a vizsganapokon is személyesen kell megjelenni.


Intézményünk Felnőttképző nyilvántartási száma: E/2020/000371

A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősitett feladatokat csak Munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. A sikeres munkavégzéshez szükséges szakértelmet elismert oktatóinktól sajátíthatja el.

Oktatási napok Oktatási időpont Időtartam Díj Előleg Részletfizetés
péntek 8:00 – 15:30 5 hónap 178.000 Ft 70.000 Ft 3x 36.000 Ft

A munkavédelmi szakmának olyan kiváló középfokú szakemberekre van szüksége, akik képesek megérteni az üzleti folyamatokat és érvényre juttatni azok biztonsági vonatkozásait. Munkavédelmi szakemberként közreműködnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek megteremtésében, többek között az új gépek, új technológiák biztonságos bevezetésében, az oktatási tematikák, kockázatértékelések elkészítésében.Online oktatás

Munkavédelemmel kapcsolatos jogi, munkabiztonsági és munkaegészségügyi ismereteik, kommunikációs és szociális kompetenciáik birtokában a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában képesek a munkahelyi egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladataik ellátásában a munkavédelemre fordított költségek optimalizálása mellett.

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI

  • Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági szükséges
  • Szakmai előképzettség nem szükséges
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Időtartama: 300 tanóra

Képzés szerkezete:

Elmélet: 70%
Gyakorlat: 30 %
Módja: Önálló felkészüléssel kombinált csoportos képzés

Időtartama: 300 tanóra
KEOR besorolás: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

A képzés jellegét tekintve: szakképesítés

Képzési költségek: kedvezményes ár 2022.10.14-ig 178.000 Ft ( a vizsgadíjat nem tartalmazza)

Vizsgadíj: feltöltés alatt

A képzési hitelt 2021. május 31-től már a szak- és felnőttképzésben is igénybe lehet venni!
Egyszerűen, gyorsan, online lehet intézni!

Amit a Képzési Hitelről tudnod kell:

  • Felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető
  • Szakképzésnél a felső limit a képzési díj összege
  • A képzésednek minimum három hónapig kell tartania
  • A képzési díj legalább 20%-át önerőként kell teljesítened a szakképző vagy felnőttképző felé
  • A kért összeget két részletben (felnőttképzésben a tanfolyam kezdetén és félidőben, szakképzésben tanulmányi félévenként) utaljuk az oktatási intézményednek
  • A képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelheted
  • A kamat 0%, rejtett költségek nélkül

A képzési költségekre igényelhető megújult Képzési Hitel jellemzőiről és az igénylési feltételek változásáról minden lényeges információ megtalálható: Érdeklődöm a Képzési Hitel2-ről – Diákhitel

A korábbi szabad felhasználású Képzési Hitel1 esetében jogszabályi rendelkezés alapján* 2021. december 20-a után új szerződés nem köthető. A korábbi Képzési Hitel2 kötött felhasználású hitel megváltozott feltételekkel ezentúl Képzési Hitel néven igényelhető.)

*1/2012. (I. 20.) Korm.rendelet

A képzési költéségek ütemezésében nyitottak vagyunk egyéni megoldásokra, kamatmentesen.
Egyösszegű tandíj befizetése esetén TOVÁBBI 5% kedvezményt adunk, így a képzés díja 169.100 Ft lesz!

Az előadások és konzultációk heti egy alkalommal, péntekenként reggel 8-tól 15.30 -ig kerülnek megtartásra.

Tel: 06-30-962-4792, +36 30 416 6420
E-mail: kepzes@alemonae.com

Jelentkezés

A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva személyesen vagy emailben kell eljuttatni hozzánk. Ezt követően feldolgozzuk a beékezett jelentkezést és felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel.

SIKERES jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése/elküldése és a képzési díj / vagy részletfizetés esetén az első részlet megfizetése!

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt a megrendelő cég, illetve – egyéni jelentkezés esetén – a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap. A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA: E-001748/2018/A001

KÉPZÉSRŐL

A munkavédelmi előadó elősegíti a munkakörülmények fejlesztését, ezzel csökkentve a munkahelyi balesetek, fokozott expozíciós esetek és foglalkozási megbetegedések bekövetkeztének lehetőségét. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében. Részt vesz a helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat kialakításában. Tevékenységével javítja a munkakörülményeket, amellyel hozzájárul a vállalkozás termelékenységéhez, a versenyképességéhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez.

Munkavédelmi előadó képzés során ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

Munkavédelmi előadó képzés szakmai tartalma:

• Munkavédelmi jogszabályok
• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének, kialakításának szabályai.
• A munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályok
• A munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatására vonatkozó követelmények, a szakemberek legfontosabb feladatai.
• Munkáltatói kötelezettségek
• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.
• Az egyéni védőeszközök
• A kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció alapelvei
• A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei
• A munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei

Munkavédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki, ezt követően akkreditált vizsgaközpontban vizsgázhat a résztvevő.

1. Hogyan tudok jelentkezni?

Többféleképpen lehet jelentkezni
– Legegyszerűbben a jelentkezési lap letöltésével és emailen történő megküldésével a képzés@alemonae.com címre
– Személyesen ügyfélszolgálatunkon, előre egyeztetett időpontban

2. Miért érdemes a mi képzésünkre jelentkezni?

– Több éves tapaszlat a Munkavédelmi oktatás területén, sikeres képzések, sikeres vizsgák és elégedett résztvevők
– Kiváló oktatók
– Online kontakt órás képzési lehetőség
– Munkavédelemmel foglakozó cég vagyunk, szolgáltatunk nagyobb magyarországi telephellyel rendelkező cégeknél, így tudásunk naprakész, melyet folyamatosan bővítünk és ezt a tudást adjuk tovább.

3. Meddig lehet jelentkezni?

– Jelentkezni egészen a képzések indulásáig lehet. Egyes képzéseknél még a tanfolyam indulása után is van lehetőség becsatlakozásra. Ez azonban megnehezítheti a képzési anyag elsajátítását, ezért javasoljuk, hogy a jelentkezését mielőbb adja le a kiválasztott tanfolyamra, illetve becsatlakozáskor érdeklődjön a felzárkózás lehetőségeiről.

4. Mi szükséges a beiratkozáshoz?

– Jelentkezési lap, kitöltve és aláírva (ezzel már regisztrál a résztvevő a képzésre)
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– nem magyarországi állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodást igazoló okirat másolata
– a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítvány(ok) másolata ( érettségi bizonyítvány)
– foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított szakmai alkalmasságot igazoló dokumentum

5. Kik tanítanak a képzésen?

– Egyetemi, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a saját szakmájukat aktívan gyakorló, valós tapasztalattal rendelkező szakemberek.

6. Mennyit lehet hiányozni?

– A képzéseink résztvevői felnőtt emberek, akik maguk osztják be az idejüket, és akik a képzésről saját felelősségükre hiányozhatnak. Tisztában vagyunk vele, hogy munka és család mellett tanulni kihívást jelenthet, és komoly elkötelezettséget kíván egy képzésen való résztvétel. Mégis nyomatékosan tanácsoljuk minden jelentkezőnknek, hogy tegyen meg mindent, hogy lehetőleg minden foglalkozáson vegyen részt és minden kiadott feladatot időben teljesítsen. Ez fontos ahhoz, hogy fel tudjuk a résztvevőket készíteni a sikeres szakképesítő vizsgára és a szakma önálló gyakorlásának a megkezdésére. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 20 %-ot, úgy képzőként jogunk van ezt a tényt a képzési igazoláson feltüntetni.

7. Hogyan fizethetem a tandíjat?

– A jelentkezést követően küldjük a számlát, melyet a jelentkezési lapon bejelölteknek megfelelően küldünk el.

Ha a résztvevő egy összegbeni fizetést jelölt be, akkor 30 napos fizetési határidővel. Ha a résztvevő a részletfizetést jelölte be, akkor ennek megfelelően 3 részre bontva az összeget, küldjük ki a számlát.

– A számlán szereplő számla sorszáma és a számlaszám megadásával tud a jelentkező utalást indítani.

8. Milyen orvosi igazolásra van szükségem?

– Általában szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatra van szükség, melyet kizárólag foglalkozás-egészségügyi szakorvos végezhet el.

Kérjük, hogy a vizsgálat előtt ide kattintva tájékozódjon az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult orvosi szakellátó helyek listájáról!

9. Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?

– Ha több képzésünkön is részt vesz akkor az első alkalmat követően a következő képzések áraiból 10 % kedvezményre jogosult a résztvevő.

– Kismama kedvezmény a képzés megkezdésekor GYED-en vagy GYES-en lévő kismamáknak 5 % kedvezményt adunk a tandíjból

A kedvezmények nem összevonhatóak egymással!