A leghatékonyabb alulról felfelé és felülről lefelé építkező, bizalmon alapuló visszacsatolás, amely tükörképet állít a menedzsment felé a rendszer rejtett hibáinak felszínre hozására és megalapozza a kultúrát fejlesztő intézkedési terv egészét.

A kultúrát egyszerűen meg lehet határozni, mint attitűdök, értékek és a meggyőződés együttese, amelyek meghatározzák azt a többnyire közös érzést, hogy „miként mennek itt a dolgok…”. A pozitív vállalati HSE kultúra nagymértékben függ a menedzsment hitelessége, viselkedése és a felé irányuló bizalom mélységétől. A bizalom rendkívül törékeny, ha a munkavállalók egyszer már elveszítették a menedzsmentbe vetett hitet és bizalmat, azt rendkívül nehéz visszaállítani.

A pozitív vállalati HSE kultúra elérése és fenntartása nem egyszeri cselekmény, hanem többnyire egy hosszan tartó utazáshoz lehet hasonlítani. A szervezeteknek sosem szabad hagyni, hogy ez az utazás egy pillanatra is, de megszakadjon, vagy visszafelé haladjon, hiszen így feleslegesen nagy erőforrások kellenek majd ismét a fejlődési pályára állításhoz.

A pozitív vállalati kultúra magas megbízhatóságú szervezetet eredményez, melynek jellemzője „a krónikus nyugtalanság” érzete. A szervezeteknek minden esetben biztosítani kell a menedzsment elkötelezettségét a folyamatos fejlődés felé. Egy példaként a sok közül: a HSE esetében nagyon könnyű elveszíteni a munkavállalók bizalmát, de különösen a munkavállalók olyan csoportjainak bizalmát, akik rendszerint a „tűzvonalban” dolgoznak és a jogszabályok, vállalati előírások nem kellően testreszabott alkalmazása rendszerint ellentmondásos körülményekbe helyezik őket.

Az Alemona HSE Kultúra Fejlesztési Program széleskörű tapasztalatokra és ismeretekre alapozott saját felmérési, fejlesztési és képzési programokat kínál. Személyre szabott megoldást ajánlunk a különféle vállalatok elkötelezett fejlesztési igényeinek kielégítésére.

Az Alemona HSE Kultúra Fejlesztési Program interaktív fókuszcsoportok, értékelési eszközök felhasználásával, stratégiai tervezési gyakorlatok és nagyszabású elkötelezettséget támogató eszközök bemutatásával ösztönözze a menedzsmentet, a munkavállalókat és a szervezettel kapcsolatban álló összes vállalatot a szemléletmód váltásra vagy finomítására, melynek segítségével egy folyamatosan erősödő HSE kultúrát épít.

Loading...

PROBLÉMA FELVETÉS

A vállalatok szerte a világon azzal szembesülnek, hogy működésükben katasztrófák és halálos balesetek következnek be, annak ellenére, hogy a baleseti mutatószámaik javulást mutatnak.
A mára már hagyományosnak mondható, a munkavállalóra fókuszáló taktikák és programok, de még a zéró baleset célkitűzések sem elég hatékonyak ahhoz, hogy a súlyosabb baleseteket hatékonyan megelőzhessék. A felszínre nem kerülő súlyos biztonsági kockázatok nem csupán személyhez, hanem sokkal inkább a szervezeti működéshez köthetők. A szervezetben rejlő hiányosságok sokkal nagyobb szerepet játszanak a súlyos balesetek bekövetkezésében, mint a kisebb baleseteknél.

EMBERI TÉNYEZŐK – KULTÚRA

Fukushima nukleáris katasztrófa
A Kurokawa jelentés a legnagyobb kritikával a „japán mentalitás”-t illette, mely szerint a katasztrófa gyakorlatilag kódolva volt.
A katasztrófa alapvető okai között a japán kultúra „kőbe vésett” szabályait is megtalálhatjuk, a reflex-szé vált engedelmességünket; továbbá azt, hogy nem merünk fellépni a tekintéllyel szemben. – állítja Kurokawa.

Forrás: https://u.osu.edu/engr2367nuclearpower/fukushima/

„Az eszköztárunk elemei közül azokat válasszuk, amelyek a problémák kijavításához szolgáltatnak információkat, ne a „kultúra” javítása legyen a fő cél.”

„A felmérést úgy kell elképzelnünk, hogy az abban segít majd, hogy milyen problémákat is fogunk tudni megszüntetni – a cél lebegjen a szemünk előtt a kezdetektől fogva.”**

KÖLCSÖNHATÁS A BIZTONSÁGI KULTÚRA

ÉS A BIZTONSÁG HÁROM ALAPPILLÉRE KÖZÖTT

Egy szervezet biztonsági kultúrájának első két pillérét a műszaki-biztonság fejlettségi szintje és a biztonsági irányítási rendszerének működése határozza meg. A hiányos műszaki biztonsági megoldások, valamint azok a szabályok és eljárások, melyeket nehézkes a gyakorlatban alkalmazni, azt az üzenetet közvetíthetik, hogy a szervezet nem gondolja komolyan a biztonságot és ezáltal a szervezet minden szintjén sérül az elköteleződés.
A biztonság fejlesztéséhez elengedhetetlen a harmadik pillér: az emberi- és szervezeti tényezők hatékony integrációja.
Az elérendő biztonsági kultúra a 3 alappillérnek az egységét jelenti: műszaki színvonal, biztonsági irányítási rendszer, valamint az emberi-, szervezeti tényezők.
A biztonsági kultúrát nem lehet anélkül fejleszteni, hogy a 3 alappillért ne tartanánk szem előtt.

Hasonlat: Ha a szervezeted biztonsági kultúrája a saját kulturáltságodat szimbolizálná, bevállalnád, hogy az nyilvános profilként jelenjen meg a közösségi médiában?”**

MIÉRT ÉRDEMES FELMÉRNI A KULTÚRÁT

FÓKUSZBAN AZ EMBEREK

Ahhoz, hogy egy biztonsági rendszer jól működjön, a szervezetben minden embernek felelősséget kell vállalnia a biztonságos környezet megteremtésében és fenntartásában. Ez valamennyi munkavállalóra igaz, beleértve az első számú vezetőt is. Ennek az egyik legfontosabb előnye, hogy a szervezet minden szintje érintetté és közreműködővé válik. A biztonság új korszakának beköszöntével a munkavállalók bevonása felértékelődik, amely által jobb szabályozások, gyakorlatok jelennek meg, javul a tervezés, fejlesztés, megvalósítás és a rendszer működtetése sem pusztán az auditoknak való megfelelésre korlátozódik. A felső vezetésnek is aktív szerepet kell játszania a pozitív kultúra megteremtésében és az ő hiteles kommunikációjuk kell annak meghatározásához, hogy kinek, mit és miért kell tenni. A döntéshozóknak aktívan részt kell venni a folyamatban és lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a biztonság integrálódjon az üzleti folyamatokba.

SZABÁLYOKON ALAPULÓ + KEZELT BIZTONSÁG

ALEMONA SZOLGÁLTATÁSOK

MEBIR/KIR kiépítés, EHS szempontú cégátvilágítás/Jogi Megfelelőség Auditálása, Folyamat- és Gépbiztonság

A VÉDELEM SZINTJEI

A munkavállalóknak érezniük kell, hogy a biztonságuk érdekében kifejtett erőfeszítések valódiak és életszerűek. Az üzleti hírnév megköveteli, hogy a cég erőfeszítéseket tegyen, az erőfeszítéseknek eredményeket kell hozniuk és ezen eredményeknek a munkaerő irányába is láthatóvá kell válniuk.Azzal, hogy a biztonságot úgy fejlesztjük, hogy közben nem esünk át a „ló” egyik oldalára sem, óriási lépést lehet tenni a munkavállalók megtartásáért.
Az Alemona segítségével cégének biztonsági kultúrájáról pontosabb diagnózist kaphat, mellyel valós problémákat tárhat fel. A megfelelő megoldásokat az Ön szervezetével együtt találjuk meg.

REFERENCIÁK

Az Alemona biztonsági kultúra koncepciót a szingapúri világkongresszuson mutattuk be.

Alemona biztonsági kultúra felmérést választották:

Felhasznált források:
*https://u.osu.edu/engr2367nuclearpower/fukushima/
**EFCOG Adapted from Schein, Organizational Culture and Leadership, 2004

AJÁNLATKÉRÉS

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjen személyre szabott ajánlatot! Az űrlap kitöltésével semmilyen kötelezettséget nem vállal, adatait bizalmasan kezeljük harmadik félnek nem adjuk ki.