A vállalatok egyre inkább kiterjedt hálózatokban működnek (alvállalkozók, beszállítók, logisztikai partnerek, viszonteladók stb.). Feladataik sikeres ellátása csak a felek aktív együttműködésével lehetséges. A vállalkozói, beszállítói hálózatok, láncolatok nagyon gyakoriak az építőiparban, vendéglátásnál, karbantartási és takarítási ágazatokban, de felsorolni is nehéz lenne, hogy mely egyéb ágazatokban még. A munkahelyeken az együttműködés nehézkessé válhat az olyan különbözőségek miatt, mint például az eltérő munkastílus, beosztások, vállalati kultúra, veszélyességi tényezők, a kockázatok megítélése.

Bár nehéz számszerűsíteni, de tapasztalatokkal, esettanulmányokkal jól alátámasztható, hogy a működő vállalkozói láncolatok hatással vannak a munkakörülményekre és a HSE minőségére, amelyet számtalan mechanizmus okozhat. Első helyen említendő, hogy a vállalkozói személyzet nagyobb veszélyben van az adott munkahelyen a helyismeret hiánya miatt, mint az állandó munkavállalók. Emellett a vállalatok gyakran kiszervezik a veszélyesebb tevékenységeket külsös specialistáknak. Ebben az esetben a feladat nem megfelelő előkészítése, a munkamódszer helytelen megválasztása, esetleg a munkakörülmények helytelen felmérése az elfogadhatónál lényegesen nagyobb veszélyhelyzetet okozhat. Ez a koordináció a különböző vállalatok között, azok tevékenységeinek kölcsönhatása, a kockázatok eltérősége kiemelkedően fontossá teszi a vállalkozói láncok és hálózatok megfelelő menedzselését.

Az érintett felek közötti szoros együttműködés, a biztonságosnak ítélt vállalkozók (alvállalkozók) kiválasztása, emellett kompetenciáinak pontos felmérése és értékelése, HSE szempontból történő átvizsgálása kiemelt fontossággal bír már a szerződéskötést megelőző szakaszban is. Sok kapcsolódó téma foglalkozik a vállalkozói- és az ellátási láncok összefüggéseivel és ezek munkavédelemre gyakorolt hatásival. A HSE-t sok helyen még mindig nyűgnek, mintsem lehetőségnek tekintik, így elengedhetetlen az elkötelezett megrendelő részéről egy egészséges mikro-menedzsment az alvállalkozói HSE teljesítmény javítása érdekében. Ahol nyűg a HSE, ott nagy valószínűséggel a minimális HSE tudás áll rendelkezésre, vagy megfelelő HSE tudás esetében az erőforrások ráfordításának hiánya vezet alacsony HSE teljesítményhez. A másik véglet, ahol a HSE kötbérek hajszolása van a megrendelő szeme előtt, ami sokszor nem a HSE megfelelőséget, hanem az ajánlati árak indokolatlan emelkedését vonhatja maga után.

A vállalkozói menedzsment rendszerek felmérésénél jelentős hangsúlyt fektetünk a HSE elemek megfelelő felmérésére és értékelésére a vállalkozói lánc különböző szintjein és már a szerződéskötést megelőzően segítünk kiválasztani azon alvállalkozók csoportját, akik képesek és szándékukban is áll megfelelni a láncolat tetején álló vállalat elvárásainak, ügyelve a jogszabályi megfelelőségre. Az Alemona Vállalkozói Menedzsment Program segítségével a vállalatok képesek lesznek azonosítani a kockázat-kritikus tevékenységeket. Hatásos intézkedésekkel jelentősen csökkenthetővé válik annak valószínűsége, hogy ezek a tevékenységek a későbbiekben egészségkárosodást, vagy balesetet okozhatnak.

AJÁNLATKÉRÉS

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjen személyre szabott ajánlatot! Az űrlap kitöltésével semmilyen kötelezettséget nem vállal, adatait bizalmasan kezeljük harmadik félnek nem adjuk ki.