TŰZVÉDELMI ELŐADÓ KÉPZÉS

Új Programkövetelmény alapján induló szakmai képzés

ONLINE OKTATÁS

azonosító száma: 10324017
INTÉZMÉNYÜNK FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: E/2020/000371
KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA: E-001748/2018/A001

Kezdés várható időpontja: 2021.10.04.

Online képzés, 2 alkalom kontaktórás nap és a vizsganapokon is személyesen kell megjelenni.

Az OKJ Tűzvédelmi előadó képzés megszűnt, azonban mi továbbra is elkötelezettek vagyunk a Munka – és Tűzvédelmi oktatás iránt és szeretnénk folytatni képzéseinket az új rendszerben is.

A KÉPZÉSRŐL

A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyek figyelembevételével tűzvédelmi szakembert kell bevonni egy adott létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében. Tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni vagy megbízni többek között – a feltételeknek megfelelő – óvodáknak, általános iskoláknak, művelődési házaknak, színházaknak, szállodáknak, irodaházaknak, egészségügyi létesítményeknek, idős otthonoknak, áruházaknak, raktáraknak, bizonyos ipari és mezőgazdasági tevékenységet végző szervezeteknek is. Tűzvédelmi szabályzat készítésének kötelezettségét a tűzvédelemről szóló törvény írja elő, melyet legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. A középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyek számára elérhetővé válik a felsőszintű tűzvédelmi szakképesítést nyújtó tűzvédelmi főelőadó képzésen való részvétel is, amely hozzájárul a társadalmi szempontból szintén fontos felsőbb szintű szakemberek rendelkezésre állásához.

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI:

 • Érettségi végzettség szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági: nem szükséges
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Időtartama: 300 tanóra
KEOR besorolás: 1032

Képzés szerkezete:

Elmélet: 70%
Gyakorlat: 30 %
Módja: Önálló felkészüléssel kombinált csoportos képzés
Képzési költség: feltöltés alatt

A képzési költségek ütemezésében nyitottak vagyunk egyéni megoldásokra.

Az előadások és konzultációk heti egy alkalommal, hétfőnként kerülnek megtartásra 8.00 – tól 15.30-ig.

Kontakt képzés helyszíne: Terc Irodaház, 1149 Budapest, Pillangó Park 9
Online képzés: a linket és elérhetőségeket küldjük a regisztrált résztvevőknek
Tel: 06-30-962-4792, +36 30 416 6420
E-mail: kepzes@alemonae.com

A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET, TEVÉKENYSÉG VAGY MUNKAKÖR LEÍRÁSA

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekébe

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:

• speciális információkat gyűjteni
• elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
• elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
• tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
• tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
• gyakorlatokat szervezni és értékelni
• szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
• ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
• vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
• kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
• fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

Tűzvédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a tanúsítvány megszerzése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki, ezt követően akkreditált vizsgaközpontban vizsgázhat a résztvevő.

Jelentkezés

A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva személyesen vagy emailben kell eljuttatni hozzánk. Ezt követően feldolgozzuk a beékezett jelentkezést és felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel.

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt a megrendelő cég, illetve – egyéni jelentkezés esetén – a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap. A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.

 1. Hogyan tudok jelentkezni?

Többféleképpen lehet jelentkezni

 • Legegyszerűbben a jelentkezési lap letöltésével és emailen történő megküldésével a képzés@alemonae.com címre
 • Személyesen ügyfélszolgálatunkon, előre egyeztetett időpontban
 1. Miért érdemes a mi képzésünkre jelentkezni?
 • Több éves tapaszlat a Tűzvédelmi oktatás területén, sikeres képzések, sikeres vizsgák és elégedett résztvevők
 • Kiváló oktatók
 • Online kontakt órás képzési lehetőség
 • Munka és Tűzvédelemmel foglakozó cég vagyunk, szolgáltatunk nagyobb magyarországi telephellyel rendelkező cégeknél, így tudásunk naprakész, melyet folyamatosan bővítünk és ezt a tudást adjuk tovább.
 1. Meddig lehet jelentkezni?
 • Jelentkezni egészen a képzések indulásáig lehet. Egyes képzéseknél még a tanfolyam indulása után is van lehetőség becsatlakozásra. Ez azonban megnehezítheti a képzési anyag elsajátítását, ezért javasoljuk, hogy a jelentkezését mielőbb adja le a kiválasztott tanfolyamra, illetve becsatlakozáskor érdeklődjön a felzárkózás lehetőségeiről.
 1. Mi szükséges a beiratkozáshoz?
 • Jelentkezési lap, kitöltve és aláírva (ezzel már regisztrál a résztvevő a képzésre)
 • személyi igazolvány másolat
 • lakcímkártya másolat
 • nem magyarországi állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodást igazoló okirat másolata
 • a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítvány másolata (érettségi bizonyítvány)
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított szakmai alkalmasságot igazoló dokumentum

 1. Kik tanítanak a képzésen?
 • Egyetemi, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a saját szakmájukat aktívan gyakorló, valós tapasztalattal rendelkező szakemberek.
 1. Mennyit lehet hiányozni?
 • A képzéseink résztvevői felnőtt emberek, akik maguk osztják be az idejüket, és akik a képzésről saját felelősségükre hiányozhatnak. Tisztában vagyunk vele, hogy munka és család mellett tanulni kihívást jelenthet, és komoly elkötelezettséget kíván egy képzésen való résztvétel. Mégis nyomatékosan tanácsoljuk minden jelentkezőnknek, hogy tegyen meg mindent, hogy lehetőleg minden foglalkozáson vegyen részt és minden kiadott feladatot időben teljesítsen. Ez fontos ahhoz, hogy fel tudjuk a résztvevőket készíteni a sikeres szakképesítő vizsgára és a szakma önálló gyakorlásának a megkezdésére. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 20 %-ot, úgy képzőként jogunk van ezt a tényt a képzési igazoláson feltüntetni.
 1. Hogyan fizethetem a tandíjat?
 • A jelentkezést követően küldjük a számlát, melyet a jelentkezési lapon bejelölteknek megfelelően küldünk el.

Ha a résztvevő egy összegbeni fizetést jelölt be, akkor 30 napos fizetési határidővel. Ha a résztvevő a részletfizetést jelölte be, akkor ennek megfelelően 3 részre bontva az összeget, küldjük ki a számlát.

 • A számlán szereplő számla sorszáma és a számlaszám megadásával tud a jelentkező utalást indítani.
 1. Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?
 • Ha több képzésünkön is részt vesz akkor az első alkalmat követően a következő képzések áraiból 10 % kedvezményre jogosult a résztvevő.
 • Kismama kedvezmény a képzés megkezdésekor GYED-en vagy GYES-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt adunk a tandíjból.

A kedvezmények nem összevonhatóak egymással!