TŰZVÉDELMI ELŐADÓ

A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ OKJ SZÁMA: OKJ 52 861 10
INTÉZMÉNYÜNK FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYSZÁMA: E-001748/2018

KEZDÉSI IDŐPONTJA: 2019 OKTÓBER 18. PÉNTEK
VÁRHATÓ BEFEJEZÉS: 2020 ÁPRILIS

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE:

Érettségi megléte

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL LEGJELLEMZŐBBEN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK:

FEOR száma: 3163
FEOR megnevezése: Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A szakképesítéssel betölthető munkakör:

 • Tűzvédelmi előadó
 • Tűzbiztonsági előadó
 • Tűzmegelőzési előadó
 • Tűzrendész
 • Tűzvédelmi ügyintéző

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:

 • speciális információkat gyűjteni
 • elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
 • elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
 • tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
 • tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
 • gyakorlatokat szervezni és értékelni
 • szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
 • ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
 • vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
 • kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
 • fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: modulzáró vizsga eredményes letétele, a képzési programban előírt óraszám teljesítése.

A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

tűzvédelm, munkavédelem, előadás

Az előadások és konzultációk heti egy alkalommal, péntekenként kerülnek megtartásra 8:00 tól 15:30-ig.

Időtartama: 300 tanóra
Elmélet: 210 tanóra (110 óra kontaktóra, 100 óra önálló felkészülés)
Gyakorlat: 90 tanóra
Módja: Önálló felkészüléssel kombinált csoportos képzés

Képzési költség: 160.000,-Ft/fő
Vizsgadíj: 50.000,-Ft/fő

KÖVETELMÉNYMODULJA:

10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai

Képzés helyszine: 1066 Budapest, Lovag utca 22. földszint. (bejárat: Jókai utca 22. felől)

Tel: 06-30-962-4792
E-mail: kepzes@alemonae.com

JELENTKEZÉSI LAP BESZEREZHETŐ

 • Személyesen az ügyfélszolgálaton (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I. em 5. (Kapucsengő 11)
 • Levélben: 2120 Dunakeszi Folyam utca 18/A
 • Telefonon: +36 30 962 47 92
 • E-mail: kepzes@alemonae.com
 • Inteneten: a www.alemonae.com honlapról tölthető le.

ÜGYFÉLSZOLÁLAT

Hétfő : 8.00 – 14.00
Kedd zárva
Szerda 8.00 – 14.00
Csütörtök 8.00- 14.00
Péntek : zárva
Szombat :zárva
Vasárnap : zárva

A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva ügyfélszolgálatunkra személyesen vagy emailben kell eljuttatni. A Jelentkezési laphoz az előképzettséget igazoló bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni vagy másolatát mellékelni. Felhívjuk figyelmét, hogy a képzéshez egészségügyi alkalmassági feltétel szükséges.

ÁLLAMILAG ELISMERT
SZAKKÉPESÍTÉS

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

JELENTKEZÉS