TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ KÉPZÉS

Új Programkövetelmény alapján induló szakmai képzés, azonosító száma: 10324018
Intézményünk Felnőttképző nyilvántartási száma: E/2020/000371

Jelentkezési határidő: 2021. október.

Online képzés, 2 alkalom kontaktórás nap és a vizsganapokon is személyesen kell megjelenni.


Intézményünk Felnőttképző nyilvántartási száma: E/2020/000371

Az OKJ Tűzvédelmi előadó képzés megszűnésével az új rendszerben is folytatjuk Tűzvédelmi előadó képzésünket, azonban szeretnénk tovább lépni és Tűzvédelmi főelőadó képzéseket indítani.

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI

 • Érettségi végzettség SZÜKSÉGES

 • Szakmai előképzettség SZÜKSÉGES
  (OKJ 53 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés, vagy 10324017 Tűzvédelmi előadó szakmai képzés)

 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

 • Egészségügyi alkalmassági NEM szükséges

Időtartama: 180 tanóra
KEOR besorolás: 1032

Képzés szerkezete:

Elmélet: 70%
Gyakorlat: 30 %
Módja: Önálló felkészüléssel kombinált csoportos képzés

Képzési költség: 150 000 Ft / fő

A képzési költéségek ütemezésében nyitottak vagyunk egyéni megoldásokra. Egyösszegű tandíj befizetése esetén 5% kedvezményt adunk.

Az előadások és konzultációk heti egy alkalommal, péntekenként reggel 8-tól 15.30 -ig kerülnek megtartásra.

Kontakt képzés helyszíne: Terc Irodaház, 1149 Budapest, Pillangó Park 9

Tel: 06-30-962-4792, +36 30 416 6420
E-mail: kepzes@alemonae.com

A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET, TEVÉKENYSÉG VAGY MUNKAKÖR LEÍRÁSA

A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végzi a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását. Feladatai körében szakmailag előkészíti és támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szervezi és irányítja a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködik a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében. Munkáját részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és szakszerű teljesítése érdekében.

A TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK BEMUTATÁSA (MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA):

A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály a tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb gazdálkodó szervezetek, létesítmények számára felsőszintű tűzvédelmi szakember foglalkoztatását vagy megbízását írja elő. A tűzvédelmi főelőadó jellemzően állami, önkormányzati szervek, nagyvállalatok, tőkeerős szervezetek megbecsült, vezetői szintű dolgozójaként, vagy magas szintű szolgáltatást nyújtó vállalkozóként jelentős szerepet tölt be az emberélet és az anyagi javak tűztől való megóvásában.

Tűzvédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a tanúsítvány megszerzése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki, ezt követően akkreditált vizsgaközpontban vizsgázhat a résztvevő

JELENTKEZÉsi lap
Képesítő vizsga feltételek
Programkövetelmény
Szakmai követelmény

A képesítő vizsga vizsgatevékenységei: írásbeli és projektfeladat (komplex tűzvédelmi főelőadói vizsgadolgozat szóbeli védéssel)

Jelentkezés

A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva személyesen vagy emailben kell eljuttatni hozzánk. Ezt követően feldolgozzuk a beékezett jelentkezést és felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel.

SIKERES jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése/elküldése és a képzési díj / vagy részletfizetés esetén az első részlet megfizetése!

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt a megrendelő cég, illetve – egyéni jelentkezés esetén – a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap. A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.

KÉPZÉSRŐL

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

Középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.
 • Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,(minimum heti 40 órában)
 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget, (minimum havi 16 órában)
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy (minimum havi 16 órában)
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, (minimum havi 16 órában)
 • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.
 • Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. (OTSZ)

KÉPZÉS ENGEDÉLYSZÁMA: E-001748/2018/A001

 1. Hogyan tudok jelentkezni?

Többféleképpen lehet jelentkezni

 • Legegyszerűbben a jelentkezési lap letöltésével és emailen történő megküldésével a képzés@alemonae.com címre
 • Személyesen ügyfélszolgálatunkon, előre egyeztetett időpontban
 1. Miért érdemes a mi képzésünkre jelentkezni?
 • Több éves tapaszlat a Tűzvédelmi oktatás területén, sikeres képzések, sikeres vizsgák és elégedett résztvevők
 • Kiváló oktatók
 • Online kontakt órás képzési lehetőség
 • Munka és Tűzvédelemmel foglakozó cég vagyunk, szolgáltatunk nagyobb magyarországi telephellyel rendelkező cégeknél, így tudásunk naprakész, melyet folyamatosan bővítünk és ezt a tudást adjuk tovább.
 1. Meddig lehet jelentkezni?
 • Jelentkezni egészen a képzések indulásáig lehet. Egyes képzéseknél még a tanfolyam indulása után is van lehetőség becsatlakozásra. Ez azonban megnehezítheti a képzési anyag elsajátítását, ezért javasoljuk, hogy a jelentkezését mielőbb adja le a kiválasztott tanfolyamra, illetve becsatlakozáskor érdeklődjön a felzárkózás lehetőségeiről.
 1. Mi szükséges a beiratkozáshoz?
 • Jelentkezési lap, kitöltve és aláírva (ezzel már regisztrál a résztvevő a képzésre)
 • személyi igazolvány másolat
 • lakcímkártya másolat
 • nem magyarországi állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodást igazoló okirat másolata
 • a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítvány másolata (érettségi bizonyítvány)
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított szakmai alkalmasságot igazoló dokumentum
 1. Kik tanítanak a képzésen?
 • Egyetemi, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a saját szakmájukat aktívan gyakorló, valós tapasztalattal rendelkező szakemberek.
 1. Mennyit lehet hiányozni?
 • A képzéseink résztvevői felnőtt emberek, akik maguk osztják be az idejüket, és akik a képzésről saját felelősségükre hiányozhatnak. Tisztában vagyunk vele, hogy munka és család mellett tanulni kihívást jelenthet, és komoly elkötelezettséget kíván egy képzésen való résztvétel. Mégis nyomatékosan tanácsoljuk minden jelentkezőnknek, hogy tegyen meg mindent, hogy lehetőleg minden foglalkozáson vegyen részt és minden kiadott feladatot időben teljesítsen. Ez fontos ahhoz, hogy fel tudjuk a résztvevőket készíteni a sikeres szakképesítő vizsgára és a szakma önálló gyakorlásának a megkezdésére. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 20 %-ot, úgy képzőként jogunk van ezt a tényt a képzési igazoláson feltüntetni.
 1. Hogyan fizethetem a tandíjat?
 • A jelentkezést követően küldjük a számlát, melyet a jelentkezési lapon bejelölteknek megfelelően küldünk el.

Ha a résztvevő egy összegbeni fizetést jelölt be, akkor 30 napos fizetési határidővel. Ha a résztvevő a részletfizetést jelölte be, akkor ennek megfelelően 3 részre bontva az összeget, küldjük ki a számlát.

 • A számlán szereplő számla sorszáma és a számlaszám megadásával tud a jelentkező utalást indítani.
 1. Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni?
 • Ha több képzésünkön is részt vesz akkor az első alkalmat követően a következő képzések áraiból 10 % kedvezményre jogosult a résztvevő.
 • Kismama kedvezmény a képzés megkezdésekor GYED-en vagy GYES-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt adunk a tandíjból.

A kedvezmények nem összevonhatóak egymással!